Lót ly gỗ khách sạn

Giá: Liên hệ

Lót ly gỗ là sản phẩm được sản xuất từ gỗ tự nhiên hoặc gỗ ép. Mẫu lót ly gỗ ép được ép từ bộ gỗ sử dụng các công cụ khác nhau để gia công thành phẩm thành các sản phẩm lót ly gỗ có hình dạng khác nhau.